Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Tämä on 1.3.2023 laadittu henkilötietolain ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste.

1. Rekisterinpitäjä

JASSSUS Oy, Ahokaarre 14, 14200 Turenki (Y-tunnus: 3328620-1). Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa ovat samat kuin edellä ja lisäksi puh. 0458772994 ja sähköposti info@laatusuklaa.fi

2. Rekisteröidyt

Rekisterissä ovat olemassaolevat ja potentiaaliset asiakkaat, jotka ovat tehneet tilauksen, tai rekisteröityneet verkkokaupan käyttäjiksi tilausta tehdessä tai erikseen. Rekisterissä ovat myös Laatusuklaan sähköisen markkinointikirjeen tilaajat.

3. Henkilötietojen KÄSITTELYN JA REKISTERIN käyttötarkoitus

Rekisterin pitämisen peruste: henkilötietoja käsitellään tehtyjen tilausten tai rekisteröidyn asiakassuhteen perusteella, sekä sähköisen markkinointikirjeen tilausten perusteella.

Henkilötietoja käsitellään vain ennalta määriteltyihin tarkoituksiin, jotka ovat seuraavat:

 • asiakassuhteen hoitaminen
 • tilausten / reklamaatioiden hoitaminen
 • tuotteistamme ja palveluistamme kertominen
 • palautteen pyyttäminen tilatuista tuotteista/palveluista

4. Rekisteriin tallennettavat henkilötiedot

Asiakasrekisteri sisältää seuraavat tiedot:

 • Yhteystiedot
  • nimi
  • osoite
  • sähköposti
  • puhelinnumero
 • Asiakastiedot
  • tiedot ostetuista tuotteista / palveluista
  • asiakkaan valitsema toimitus- ja maksutapa
  • asiakkaan antama palaute

5. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä osoitteeseen info@laatusuklaa.fi

Tarkastusoikeus

Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot.

Oikeus tietojen oikaisemiseen

Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot. Oikaisupyyntö täytyy tehdä kirjallisesti (kirje tai sähköposti) ja siinä pitää sekä perustella että yksilöidä tarkasti, mitä tietoa asiakas vaatii oikaistavaksi. Pyynnöstä pitää käydä ilmi, mikä on asiakkaan mielestä oikea tieto ja millä tavoin korjaus pitäisi hänen mielestään tehdä.

Vastustamisoikeus

Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.

Suoramarkkinointikielto

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.

Poisto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa.

On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.

Suostumuksen peruuttaminen

Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim. asiakkuuteen tai jäsenyyteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen.

REKISTERÖITY VOI VALITTAA PÄÄTÖKSESTÄ TIETOSUOJAVALTUUTETULLE

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.

Valitusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakastiedot saadaan säännönmukaisesti:

 • asiakkaalta itseltään, kun hän tilaa verkkokaupasta tai rekisteröityy verkkokaupan käyttäjäksi
 • kuluttaja-asiakkaalta itseltään, kun hän tilaa sähköisen markkinointikirjeemme tai antaa automaattisesti pyydettyä palautetta tilauksestaan
 • tukkuasiakkaiden tietoja kerätään potentiaalisten jälleenmyyjäyritysten nettisivuilta ja mahdollisesta keskinäisessä viestinnässä ilmoitetuista tiedoista

Markkinointikirjeiden lähettämisessä käytetään MailChimp-ohjelmistoa, jonka palvelimet sijaitsevat myös EU:n ulkopuolella. Asiakkaan tiedot voivat täten sijaita myös EU:n ulkopuolella. Palautteen pyytämiseen käytetään Yhdistyneissä Kuningaskunnissa toimivan Customer Reviews Ltd:n ohjelmistoa Customer Reviews.

7. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOJEN LUOVUTUKSET

Tietoja ei luovuteta markkinointitarkoituksiin JASSSUS Oy:n ulkopuolelle eikä muihinkaan tarkoituksiin, ellei Suomen laki muuta edellytä. Olemme varmistaneet, että kaikki palveluntarjoajamme noudattavat tietosuojalainsäädäntöä. Käytämme säännönmukaisesti seuraavia palvelutarjoajia:

 • Rocket Science Group (MailChimp)
 • Paytrail (maksut)
 • PayPal (maksut
 • Pakettikauppa (logistiikka)
 • Customer Reviews Ltd (palautteen pyytäminen tilatuista tuotteista)

8. Käsittelyn kesto

Tietoja säilytetään, kunnes asiakas pyytää niitä poistettavaksi tai poistaa ne itse, jos mahdollista. Markkinointilistaltamme rekisteröity pääsee poistumaan itse jokaisessa lähettämässämme markkinointisähköpostissamme olevan linkin kautta.

9. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELIJÄT

Laatusuklaassa ainoastaan rekisterinpitäjä käsittelee henkilötietoja. Voimme myös ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle, jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti.

Laatusuklaan tukkuasiakkaiden tilaukset toimittaa alihankkija, joten Laatusuklaa toimittaa tukkutilausten vastaanottajatiedot aina alihankkijalle tilauksen toimittamista varten.

Laatusuklaan käyttämällä kirjanpitäjällä on pääsy papereihin, joissa lukee sekä tukkuasiakkaiden yhteys- ja tilaustietoja, että suklaakerhon jäsenten yhteystietoja.

Verkkokaupan webhotellin ylläpitäjällä on pääsy verkkokaupan asiakastietoihin, vaikka eivät asiakastietoja varsinaisesti käsittelekään.

10. TIETOJEN SIIRTO EU:N ULKOPUOLELLE

Tietoja siirretään säännönmukaisesti EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle (MailChimp). Kun tietoja siirretään EU:n ja ETA:n ulkopuolelle, huolehdimme henkilötietojen suojan riittävästä tasosta muun muassa sopimalla henkilötietojen luottamuksellisuuteen ja käsittelyyn liittyvistä asioista lainsäädännön edellyttämällä tavalla.

11. AUTOMAATTINEN PÄÄTÖKSENTEKO JA PROFILOINTI

Emme käytä tietoja automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.

12. Evästeet

Kun vierailet sivustollamme, tallennetaan koneellesi eväste, joka seuraa liikkumistasi ja tekemisiäsi sivustollamme. Sama tapahtuu lähes kaikilla muillakin nettisivuilla. Evästeet eivät kuitenkaan kerro meille kuka olet tai mitä olet tilannut. Evästeiden tallentama tieto tallettuu ihan eri paikkaan kuin tilatessa antamasi yhteystiedot yms. Voit selaimesi asetuksista estää evästeiden tallentamisen koneellesi. Tämän seurauksena voi kuitenkin olla, että et enää sen jälkeen voi käyttää sivustoamme tai ainakaan tilata mitään. Selaamalla sivustoamme hyväksyt evästeiden tallentamisen koneellesi.